16
بهمن

جانمایی پلاک ثبتی با اسناد دفترچه ای

جانمایی پلاک ثبتی با اسناد دفترچه ای و مشخص نمودن محل ملک با تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی با اسناد دفترچه ای و مکان دقیق املاک یکی از مهم ترین و ضروری ترین اطلاعاتی است
که برای جانمایی پلاک ثبتی و تایید کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز است.

این اطلاعات برای برخی ملک ها مشخص و ثبت شده نیستند، به این صورت که صاحبان ملک اجرای دقیق
ملک را نمی دانند.

در زمانی که بخشی از اطلاعات ملک در دسترس نیست باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود.

در این مقاله به بررسی دقیق جانمایی پلاک ثبتی و مشخص نمودن محل ملک از روی اسناد دفترچه ای با
تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری به صورت تخصصی خواهیم پرداخت.

 

جانمایی پلاک ثبتی ملک

همان طور که در ابتدا بیان شد، برای هر ملک باید مشخصاتی از محل دقیق آن در دسترس باشد.

این اطلاعات مطابق با اسناد موجودی همچون قولنامه، اسناد رسمی ملک و یا هر سند دیگری به
دست می آید و باید با نقشه ها و مستنداتی که از شهرداری ها و سایر سازمان ها قابل استعلام است،
مطابقت داده شود.

گاهی برخی سندها به دلیل قدیمی بودن آن ها و تغییرات شهرها اطلاعات کافی از مکان دقیق ملک
در اختیار ما قرار نمی دهند.

برای ثبت دقیق مالکیت ملک شما اسنادی که در دست دارید و همچنین نقشه های ثبتی منطقه ای
ملک شما در آن قرار دارد در زمان های متفاوت باید مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری باید با شیوه های تخصصی و
ابزارهای به روز نقشه برداری های حرفه ای و دقیق و مطابقت آن با نقشه های وضع موجود محدوده،
محل دقیق املاک مشخص خواهد شد.

 

جانمایی پلاک ثبتی ملک
جانمایی پلاک ثبتی ملک

اهمیت نقشه یو تی ام در جانمایی پلاک ثبتی

در قسمت قبل گفتیم که جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از نقشه برداری های تخصصی انجام می شود.

یکی از این نقشه ها، نقشه های یو تی ام هستند که با استانداردهای مربوطه و دستگاه های خاص تهیه
و مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از نقشه های  UTM حدود ملک، مرزها، نقاط مهم احتمالی و برخی اطلاعات دقیق ملک مشخص می شوند.

کارشناسان و مهندسان متخصص نقشه برداری یو تی ام را با چنان دقتی انجام می دهند که حدود دقیق املاک
و همچنین واحدهای همسایگی ملک تا صدم متر مشخص می شود.

دستگاه جی پی اس دو فرکانس یکی از پرکاربردترین دستگاه ها برای ثبت دقیق مکان ملک با دقتی در حدود
چند سانتی متر به شمار می رود.

این نقشه به حدی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک مهم است که ادارات و سازمان های مربوطه تهیه این نقشه
را ضروری و بازم می دانند.

البته نکته مهم در این موارد این است که در بخش پایین سندهای تگ برگی جدید که ادارات ثبت اسناد
صادر می کنند، نقشه یو تی ام ملک ها قرار داده شده است.

در نتیجه برخی اسناد هستند که اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار می دهند.

 

پلاک ثبتی قانونی

در صورتی که پلاک از دسترس خارج باشد و پلاک مشمول دعوی قضایی باشد، از مدارک مجاور و نزدیک
میتوان مشخصات ثبتی ملک را کسب کرد.

علاوه بر این، دسترسی به پلاک های ثبتی را می توان از طریق استعلام از دادگاه ها، شهرداری ها، ادارات آب
و ادارات ثبت احوال ایجاد کرد.

در سند یک صفحه ای با کد کشوری مالک، پلاک ثبتی برای شناسایی محل ملک اخذ می شود.

حضور کارشناسان رسمی و ماهر می تواند به نتیجه مثبت پرونده منجر شود.

 

پلاک ثبتی قانونی
پلاک ثبتی قانونی

تایید کارشناس دادگستری در جانمایی پلاک ثبتی

به صورت کلی هر نقشه ای که افراد در اختیار دارند برای ارائه به ادارات و ارگان ها نیاز به تایید کارشناس رسمی دادگستری دارد.

نقشه بدون اینکه مورد بررسی و تایید کارشناس دادگستری اعتبار قانونی ندارد.

علت ضروری بودن این تایید که باید توسط کارشناس دادگستری انجام شود، این است که این مدارک و اسناد ارائه شده
در پروسه های اداری یکی از اصلی ترین مدرک های مالکیت افراد به شمار می رود.

جانمایی پلاک ثبتی ارائه شده جهت صدور اسناد به کارگیری می شود.