17
شهریور

تفکیک اراضی چیست؟ آریا UTM

تفکیک اراضی چیست؟

تفکیک اراضی چیست؟ در صورتی که یک ملک مشترک داشته باشید به طور حتم با این کلمات
آشنایی کامل دارید.

 

تفکیک اراضی چیست؟

هر زمان که بر روی یک ملک چند نفر با سهم های برابر یا غیر برابر، مالکیت داشته باشند، برای این
که سهم هر شخص به صورت جدا مشخص گردد؛ باید ملک به قطعات کوچکتر تقسیم شود. که به
چنین شرایطی تفکیک اراضی می گویند.

در واقع اگر از شما بپرسند که تفکیک اراضی چیست؟ می‌توانید بگویید که تبدیل شدن زمین به
قطعات کوچکتر به صورت جدا و دریافت سند مالکیت برای هر قطعه به شکل کاملا مجزا است.

 

تفکیک اراضی چگونه انجام می شود؟

چگونگی انجام مساحی زمین و تفکیک اراضی باید توسط مالک یا مالکین در ابتدا یک تقاضا به اداره ثبت
ارسال کرده و ارزش معاملاتی روز زمین کاملاً مشخص شود.

برای املاک مشاعی پس از بررسی تمامی موارد ثبت آن درخواست، به مراجع قانونی جهت رسیدگی
درخواست تفکیک ارائه می گردد.

اما در صورتیکه جریان ثبتی ملک به درستی انجام نشود باید ابتدا تمامی جریان ثبتی توسط دادگاه
تایید شده و سپس در جهت صدور سند مالکیت اقدام کنند.

در واقع نقشه تفکیک اراضی زمانی باید تهیه شود که مالکین یک قطعه زمین بر سر حدود قطعات با
یکدیگر دچار اختلاف می شوند؛ در چنین شرایطی باید نقشه تفکیکی تهیه گردد. با انجام این نقشه
سهم هر کدام از مالکین به صورت مجزا مشخص شده و می‌ توانند برای قطعه خود سند جداگانه تهیه کنند.

برای اینکه قانون تفکیک اراضی به درستی بتواند اجرا شود، اولین مدرکی که باید مالک یا مالکین ارائه
دهند، نقشه UTM یو تی ام است. که باید حتماً توسط افراد ماهر و متخصص در این حوزه طراحی و تهیه شده باشد.

زیرا در صورتی که سند شش دانگ یک قطعه از زمین مشخص نباشد تنها راه شناسایی محل ثبتی زمین
تهیه نقشه UTM از آن و جانمایی دقیق ملک است.

 

 

بهترین مجموعه ارائه دهنده خدمات مساحتی و تفکیک اراضی

با توجه به اینکه قانون تفکیک اراضی به صورت کاملا جامع و دقیق است، ارائه اسناد و مدارک بر اساس
این قانون نیاز به تسلط کامل دارد که باید در این حوزه حتماً از افراد متخصص کمک گرفته شود.

این مجموعه می تواند به عنوان یکی از بهترین مراکزی باشد که خدمات مساحتی و تفکیک اراضی را ارائه می‌ کند.

زیرا دستگاه ها و تکنولوژی های فوق پیشرفته ای را دارد که توسط افراد کاملا متخصص و حرفه ای در
این حوزه مدیریت می شود.

تمامی کارشناسان ما با تسلط کامل بر روی قوانین مختلف شهرداری ها سعی می‌ ‌کنند تا در کمترین زمان
بهترین خدمات ممکن را برای مشتریان خود ارائه دهند.

در زمینه تفکیک اراضی با تسلط کامل تمامی مراحل را با سرعت و دقت تمام انجام داده و می توانند به
راحتی برای هر کدام از قطعات تفکیکی سند مجزا تهیه نمایند.

تمامی هزینه هایی که در قبال ارائه خدمات مساحتی و تفکیکی اراضی در مجموع دریافت می شود، طبق
آیین نامه های رسمی ارائه شده توسط مراجع قانونی است و حتی ممکن است در برخی از مواقع این
هزینه ها کمتر از مواد قانونی دریافت شود.