03
بهمن

کاربرد تهیه نقشه utm

کاربرد تهیه نقشه utm

کاربرد تهیه نقشه utm در امور نقشه برداری را شاید بتوان به زبانی ساده اینگونه بیان کرد.

در ادامه به دو مورد از رایج ترین کاربرد های تهیه نقشه یو تی ام می پردازیم.

شناسایی زمین ملک

یکی از کاربرد های تهیه نقشه utm جهت شناسایی زمین و یا محل قرار گیری ملک مورد استفاده قرار می گیرد.

به این صورت که ممکن است شخصی ملکی را تحت تصرف خود داشته باشد

که دارای سند مالکیت است ولی در مرحله ای از زمان مشخص می گردد که پلاک ثبتی قید شده است.

حال این پلاک ثبتی در سند متقاضی با محل ملک تصرفی همخوانی ندارد و شماره پلاک ثبتی محل دیگری را معرفی می نماید.

در این صورت متقاضی باید که از محل ملک تصرفی خود یک نقشه utm تهیه کند.

پس از کار شناسایی و امور ثبتی، با توجه به نقشه یو تی ام و نقشه های تفکیکی ثبتی،

شماره پلاک ثبتی درست و صحیح ملک را معرفی و گواهی نماید.

تهیه سند تک برگ

یکی دیگر از کاربرد های نقشه utm ، جهت تبدیل سند های دفترچه ای قدیمی

(سند های منگوله دار) به سند های یک برگی جدید  ( سند های تک برگ ) می باشد.

یکی از عمده مشکلات سندهای قدیمی در این بود که محل ملک را نمی شد از روی سند شناسایی کرد.

برای شناسایی محل ملک نیاز بود که به یک کارشناس دادگستری در امور ثبتی مراجعه شود.

این مشکل بزرگ در سندهای تک برگی جدید رفع شده، به این صورت که

اگر در قسمت پایینی صفحه اول سند نگاهی بیندازیم به یک عدد چند رقمی وجود دارد.

دقیقا در قسمت شناسه ملی جغرافیایی ملک بر می خوریم که در واقع این عدد، همان مختصات نقطه وسط ملک را نشان می دهد.

این عدد از روی همان نقشه utm ملک، بدست می آید که علاوه بر درج این مختصات در قسمت پایینی سند، نقشه ملک نیز قرار داده شده است.

و در واقع این نقشه نیز به کمک نقشه یو تی ام ملک، جانمایی پلاک ثبتی شده است.