03
اسفند

نقشه UTM چیست و چه کاربردی دارد

نقشه UTM چیست و چه کاربردی دارد

نقشه UTM چیست ؟ این نقشه یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی  می باشد.

 

UTM  مخفف Universal Transverse Mercator  می باشد. یعنی سامانه مختصات جهانی مرکاتور

 

نقشه UTM در سیستمی بر پایه مختصات جهانیست و در آن هرنقطه این کره خاکی

مختصات خاص خودش را دارد و در واقع برای مشخص کردن مکان یک نقطه بر روی کره زمین بکار می رود.

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی و کاملا

خاص است به نحوی که در هیج جای کره زمین شبیه

این مختصات وجود ندارد و هر نقطه از کره زمین مختصات منحصر به فرد خود را دارد.

 

نقشه UTM ملک

رابطه ملک و کاربرد نقشه UTM چیست و چه کاربردی دارد؟

با تهیه نقشه UTM  یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با دقت خیلی زیاد

و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت می شود.

مختصات های فوق می تواند در واحدهای مختلف بیان گردد.

تهیه نقشه UTM  همچنین به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای

دولتی از جمله شهرداری ،اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. می باشد.

 

روش های تهیه نقشه UTM چیست ؟

جهت تهیه نقشه UTM  می توان از دو روش کلی بهره گرفت

  1. برداشت دقیق ملک به وسیله  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم
    شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری  و استخراج UTM  کنجهای ملک
  2. استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم
    ملک توسط این دستگاه و بدست آوردن مختصات دقیق کنجهای ملک

 

برای آنکه بهتر بدانیم نقشه UTM چیست نگاهی به خصوصیات و مزایای نقشه یو تی ام می اندازیم.

خصوصیات و مزایای نقشه UTM

جانمایی و تثبیت موقعیت کنونی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت خود

یکی از موارد کاربردی جانمایی پلاک ثبتی موضوع تک برگ شدن اسناد دفترچه ای قدیمی  می باشد .

اشخاصی که سند دفترچه ای قدیمی دارند و درخواست تک برگ شدن آن را دارند،
نیاز به نقشه utm  با تایید کارشناس رسمی دادگستری دارند.

بدین معنا که نقشه جانمایی پلاک ثبتی تنها مدرکی است که با تایید کارشناس رسمی دادگستری
تایید می کند که پلاک ثبتی که در سند قید شده متعلق به همان ملکی است
که اکنون متقاضی قصد اخذ سند تک برگی آن را دارد.

که برای این منظور ابتدا نقشه utm  وضعیت موجود ملک مورد ادعای متقاضی،
توسط نقشه بردار و با کمک تجهیزات دقیق نقشه برداری  تهیه می گردد و این نقشه در اختیار
کارشناس دادگستری قرار گرفته تا جانمایی پلاک ثبتی بر روی آن انجام گیرد.

این نقشه تایید می کند که پلاک ثبتی قید شده متعلق به همان ملک می باشد یا خیر.

مشخص شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

بعضی از اسناد قدیمی  املاک، اسنادی هستند که به سند حدی به حدی معروف هستند.
یعنی اینکه در این اسناد حدود اربعه  و مساحت ملک در سند قید نشده است و حدود ملک
به املاک اطرافش تعریف شده است.
از دیگر مواردی که از طریق آن می توانیم پی ببریم که نقشه UTM چیست و چه کارایی ای دارد؛
مورد ذکر شده زیر است.
برای تک برگ کردن این اسناد نیاز به حدود اربعه و مساحت دقیق آنها بوده و برای این منظور
نقشه UTM وضعیت موجود ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری،
توسط نقشه بردار تهیه گردیده و تایید صحت محل پلاک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گردد.
در نهایت نیز نقشه تایید شده برای اخذ سند تک برگی به اداره ثبت ارسال می گردد.

کاهش اختلافات ملکی

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تغییرات کاربری املاک و در نتیجه افزایش ارزش آنها،
مالکین ای املاک به دنبال مشخص شدن مرزهای دقیق ملک خود با املاک اطراف هستند.
در قدیم در اثر نبود تجهیزات و نرم افزارهای دقیق امروزی، حدود و مساحت قید شده در اسناد
با واقعیت ملک هم خوانی ندارد.
لذا مالکین هم مرز با توجه به این عدم همخوانی دچار اختلاف می گردند که حل و یا کاهش این اختلافات،
با تهیه نقشه utm  و بررسی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی انجام می گیرد. 

تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

یکی از موارد جانمایی پلاک ثبتی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی انجام می گیرد
تطبیق و تایید محل ملک با شماره پلاک قید شده در سند مالکیت می باشد.
جهت تسهیل در این کار نیاز به تهیه نقشه utm  از مساحتی بزرگتر از محل کنونی ملک هست
که این کار توسط نقشه بردار انجام می گردد.