15
فروردین

انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی | آریا UTM

انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی

انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی و همچنین شرحی کلی در زمینه تفکیک اراضی با دقتی بسیار
بالا را در این مقاله خواهیم خواند.

می دانید که شهرداری اصلی ترین نهاد اداره کننده شهر است که بر طبق مصوبات و قوانین مراجع معتبری
مانند کمیسیون ماده پنج، شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای اسلامی شهر عمل می کند.

باید گفت که در موضوع مهم تفکیک اراضی که تحت تأثیر کامل اسناد و نقشه های شهری قرار دارد،
شهرداری از نقش به سزایی برخوردار است.

بدین ترتیب که انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی از سوی مالک، بایستی حتماً توسط شهرداری
تأیید گردد.

ملاک این سازمان برای تأیید با عدم تأیید این مدارک، مفاد و مندرجات طرح های جامع شهر و بر اساس
آخرین طرح تفصیلی می باشد.

 

شرح کلی خدمات تفکیک اراضی

مسئله نقشه برداری و تفکیک اراضی از مهم ترین مسائل شهری و شهرسازی و در واقع پایه و اساس رشد
موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط و مقررات طرح های مذکور می باشد.

در حقیقت می توان با به کار بردن ضوابط و روش های اصولی از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و
ساختمان ها، اجرای طرح های توسعه شهری را محقق نمود و کیفیت محیطی را ارتقا بخشید.

وجود آیین نامه و انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی که متکی به قانون شهرسازی باشد اهداف
موصوف را محقق می نماید.

 

اکنون به شرح خدمات تفکیک اراضی و نقشه برداری خواهیم پرداخت:

  • پیروی فرم تفکیک اراضی شهری از شکل مطلوب طبیعی زمین (با حداقل دخل و تصرف در شکل زمین از نظر خاکریزی و خاک برداری)

  • پیروی از ویژگی های بافت کالبدی و شکل شهری در مقیاس بلوک شهری، محله و ناحیه شهری

  • تأمین دسترسی سالم و ایمن به قطعات زمین بر حسب نوع کاربری، فعالیت، حفظ ایمنی شهروندان و سلامت محیط

  • ایجاد دسترسی مناسب بین مجموعه قطعات زمین با شبکه ارتباطی سطوح بالاتر

  • تناسب و هماهنگی شیوه تفکیک با نحوه کاربری، فعالیت، تراکم ساختمانی و جمعیتی

  • تناسب و هماهنگی نحوه تفکیک اراضی با زیر ساخت ها و تجهیزات شهری

 

انجام خدمات نقشه برداری و تفکیک اراضی با بالاترین دقت

 اگر چه تفکیک اراضی مستقيماً يک فعاليت ساختمانی و فيزيكی نيست ولی بدون ترديد عامل اصلی
و مقدمه كار ساختمان می ‌باشد.

در صورتی كه تفکیک اراضی در شهرها به نحو صحيح انجام نشود و كنترل صحيحی نسبت به آن اعمال
نگردد، كنترل‌ های ساختمانی نيز بی ‌نتيجه خواهد بود يا حداقل نتايج چشم‌ گيری در بر نخواهد داشت.

نقشه تفکیک اراضی مخصوصاً در مورد اراضی بزرگ خود به تنهايی می ‌تواند به عنوان يک طرح تفصيلی
براي ناحيه ‌ای از شهر تلقی گرديده، طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن برای مصارف مختلف
در نقشه تفكيكی مشخص شود.

در اكثر كشورها صاحب زمين كه قصد تفكيک آن را دارد مكلف است ضمن اين كه نقشه تفكيكی خود
را به تصويب شهرداری می ‌رساند، طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص سازد.

همچنین موظف است تا كليه فعاليت ‌ها و عمليات زير بنايی شهرسازی زمین را انجام دهد و يا هزينه
انجام آن ها را به شهرداری پرداخت كند تا توسط شهرداری به انجام برسد.

کلیه خدمات تفکیک اراضی و نقشه برداری توسط فارغ التحصیلان رشته مهندسی نقشه برداری و در
صورت نیاز کارفرمایان محترم شرکت آریا UTM دارای پروانه اشتغال به کار و با صلاحیت مهر و امضا،
زیر نظر کارشناسان رسمی نظام مهندسی، قوه قضائیه و دادگستری انجام می گردد.

کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در خصوص هر گونه عملیات
نقشه برداری، تفکیک اراضی، تهیه نقشه UTM، جانمایی پلاک ثبتی و … می باشند.