01
آذر

نحوه خواندن نقشه UTM | توضیح کامل نقشه یو تی ام

نحوه خواندن نقشه UTM | توضیح کامل نقشه یو تی ام

نحوه خواندن نقشه UTM بسیار حائر اهمیت است و این امر نیازمند درک صحیح از این نقشه و کاربرد آن دارد.

این روزها در هر مراجعه ای به ادارات مرتبط با امور ملکی از جمله اداره ثبت اسناد، شهرداری و سایر
نهادها، با کلمه نقشه utm به کرات مواجه می شویم.

پیش از اقدام به خواندن نقشه یو تی ام، این نکته حائز اهمیت است که درک خوبی از این سیستم
مختصات جهانی و دانش اولیه درباره منحنی میزان داشته‌ باشید.

پس از درک این مفاهیم، نحوه خواندن نقشه یو تی ام بسیار آسان می‌ شود و می ‌توان با ابزار‌های
آنلاین این کار را تمرین نمود.

 

توضیح کامل نقشه یو تی ام و کاربرد آن

نقشه یو تی ام به منظور مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق ملک و مشخصات مورد نیاز برای
امور ثبتی از جمله متراژ دقیق، ابعاد، حدود و مرزها و … تهیه می شود.

تهیه نقشه یو تی ام بر پایه مختصات جهانی نقشه برداری UTM انجام می شده و موقعیت مکانی
ملک بر اساس سیستم مکان یابی GPS مشخص می گردد.

همچنین نقاط مهم مانند شکستگی های ملک، محدوده اعیان، نقاط قرارگیری درخت، همچنین
مرز ملک و همسایگی آن با سایر املاک منطقه به کمک مختصات یو تی ام تعیین می شود.

نقشه حاصل با داشتن تمامی اطلاعات فنی لازم، به عنوان مدرکی قابل اتکا برای شناسایی ملک
شما خواهد بود.

امروزه تمامی ادارات مربوط به امور ملکی از جمله اداره ثبت اسناد، تهیه نقشه UTM را برای
شناسایی ملک ضروری می دانند.

همچنین سندهای تک برگی صادره توسط این اداره، دارای نقشه یو تی ام ملک مذکور است.

از همین رو، جهت دریافت سند تک برگی نیز، نیازمند تهیه این نقشه می باشیم.

افرادی که دارای ملک قولنامه ای یا سند مشاعی هستند هم برای انجام مراحل مربوطه، طبق
قانون تعیین و تکلیف اراضی بدون سند، به تهیه نقشه UTM نیاز دارند.

 

نحوه خواندن نقشه یو تی ام

همانطور که گفته شد کاربرد نقشه یو تی ام شامل موارد مورد نیاز ادارات، جهت شناسایی دقیق
ملک شما است.

این مشخصات نشان دهنده متراژ، موقعیت مکانی، همسایگی ها و وضعیت کلی ملک می باشد.

بنابراین به طور کلی می توان گفت که نقشه یو تی ام موارد زیر را در بر می گیرد:

  • مساحت دقیق عرصه با دقت صدم متر مربع

  • مساحت دقیق اعیان با دقت صدم متر مربع

  • موقعیت مکانی حدود و شکستگی های ملک

  • متراژ دقیق حدود و همسایگی های ملک

  • موقعیت مکانی مرکز ملک

  • اطلاعات اضافی دیگر بنا به درخواست اداره مربوطه

به این نکته مهم توجه داشته باشید که این نقشه حتماً باید توسط متخصصان تهیه شود تا بتوانند
دقیقاً کاری را انجام دهند که ادارات مربوطه مد نظر دارد.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام از ملک خود و خواندن آن را دارید کافیست تا جهت مشاوره
رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

کارشناسان نقشه برداری ما، کلیه این امورات را در اسرع وقت و با کمترین هزینه نقشه یو تی ام انجام می دهند.