29
آبان

استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی

استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی

استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی و با کمک نقشه هوایی، همچنین تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی
مواردی هستند که برای تعیین موقعیت دقیق ملک مورد نیاز هستند.

می دانید که املاک نیز برای تشخیص از یکدیگر همچون افراد دارای شناسنامه بوده و اطلاعات هویتی
مختص به خود را دارند.

به عبارتی شماره پلاک برای هر ملکی، همچون کد ملی برای اشخاص می ‌باشد تا بتوان آن‌ ها را از
سایر املاک جدا کرد.

علاوه‌ بر این، از پلاک ثبتی برای تشخیص موقعیت دقیق ملک، استعلام ملک و تطبیق آن با وضع
موجود استفاده می ‌شود.

اگر می خواهید با این اصطلاحات بیشتر آشنا شوید، با ما همراه باشید. در انتها نیز جهت
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی شما را راهنمایی خواهیم کرد.

 

پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست؟

برای شناسایی املاک نیز همچون افراد از مشخصات مخصوصی استفاده می‌ شود.

در حقیقت پلاک ثبتی اصلی و فرعی برای یک ملک مثل نام و نام خانوادگی یک فرد می ‌باشد.

برای قطعه مادر، شماره پلاک ثبتی اصلی و برای بخش‌ های کوچکتر آن نیز شماره پلاک فرعی صادر می‌ گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ ای را به صورت اصلی و فرعی به آن
اختصاص داده که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می گردد.

 

آیا می دانید شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه صورت قید می‌ شود؟

شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی با یک ممیز از هم جدا می ‌شوند، به صورتی که شماره پلاک ثبتی اصلی
در قسمت چپ نوشته شده و پس از یک ممیز، شماره پلاک فرعی درج می گردد.

به عنوان مثال اگر شماره پلاک ملکی به صورت ١٢۴۵/٨٧ باشد، یعنی شماره ٨٧ پلاک فرعی آن بوده
و ١٢۴۵ نیز شماره پلاک اصلی ملک به حساب می ‌آید.

در ادامه به بررسی نحوه جانمایی پلاک ثبتی می پردازیم که به کمک این شماره پلاک های اصلی
و فرعی امکان پذیر است.

 

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

برای این که بتوان موقعیت دقیق ملک را روی زمین پیاده سازی کرد، باید آن را روی نقشه های قدیم
و جدید جانمایی نمود.

نقشه های قدیمی بر دو نوع می باشند. نوع اول همان نقشه ثبتی است که در آن پلاک ثبتی و گاهاً
ابعاد ملک درج شده، این نوع نقشه به صورت کروکی می باشد و هندسه خاصی ندارد.

البته لازم به ذکر است که هر نقشه ثبتی مورد تأیید نیست و جعل در این مورد به وفور دیده می شود.

نقشه دیگر نقشه هوایی پلاک ثبتی است که با استفاه از تصاویر قدیمی ترسیم و تهیه شده، دارای
سیستم مختصات می باشد و هندسه خاصی دارد.

باید به این نکته توجه داشت که کارشناس جانمایی پلاک ثبتی به هر دو نوع نقشه نیازمند است.

بعد از جانمایی روی نقشه های قدیمی، انتقال آن روی نقشه های جدید و تعیین وضع موجود
ملک انجام می شود تا بتوان آن را روی زمین میخکوبی کرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص و واگذاری این عملیات به تیم حرفه ای ما، با
شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.