11
مرداد

قانون مساحی و تفکیک اراضی کشاورزی

قانون مساحی و تفکیک اراضی کشاورزی

قانون مساحی و تفکیک اراضی کشاورزی یک قانون بسیار مهم، تخصصی و حرفه‌ای برشمرده
می شود که از مهمترین فواید آن می توان “کمک به حفظ محیط زیست” را نام برد.

 

معرفی کامل قانون تفکیک اراضی کشاورزی

 اراضی کشاورزی به زمین هایی گفته می شود که زیر کشت آبی، دیم و همچنین باغات و
نهالستان ها می باشند.

نقاط مختلف قانون مساحی و تفکیک اراضی کشاورزی به صورت کاملاً سختگیرانه عمل می‌ کند و
نسبت به تفکیک افراز اراضی کشاورزی با شرایط بسیار خاصی برخورد می‌ نماید.

تفکیک زمین های کشاورزی با توجه به شرایط خاص بر اساس وضعیت زمین و بررسی هایی
که توسط اداره جهاد کشاورزی صورت می گیرد انجام می شود، در واقع بدون دلیل قانونی
خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر ممنوع است.

در جهت درخواست مساحی زمین تفکیک اراضی کشاورزی باید فرد یا شرکا ضمن تقاضای تفکیک
با ارائه سند مالکیت، مدارک شناسایی و همچنین ارائه نقشه UTM در مقیاس ۱۲ هزارم و در جهت
استعلام آن از اداره کشاورزی محل خود اقدام کنند.

در صورتی که جزء قوانین اراضی ملی و دولتی قرار نگیرند و هیچ کدام از قطعات مدنظر کمتر
از حد نصاب های فنی و اقتصادی نباشد امکان تفکیک اراضی کشاورزی وجود دارد.

 

در اینجا برخی از محدودیت هایی که در افراز و تفکیک اراضی کشاورزی وجود دارد را ذکر می کنیم:

  • باغ های دیم کار کمتر از ۱۵ هکتار

  • باغ های آبی کمتر از ۵ هکتار

  • زمین های زراعتی آبی کمتر از ۱۰ هکتار

  • زمین های کشت دیم کمتر از ۳۰ هکتار

 

در تمامی موارد ذکر شده تقسیم اراضی کاملاً ممنوع است و به هیچ عنوان اداره جهاد کشاورزی
و طبق قانون تفکیک اراضی کشاورزی اجازه خرد شدن زمین ها را نمی دهد.

 

موارد مجاز تفکیک زمین کشاورزی به مسکونی

 قانون گذاران برای اینکه تداوم بهره برداری از اراضی کشاورزی و زمین های کشت دیم و آبی
حفظ شود قوانینی را وضع کرده اند که امکان تغییر کاربری زمین ها به آسانی وجود ندارد
و باید توسط مراجع ذیصلاح مجوزهای قانونی را دریافت کنند.

در برخی از موارد که تغییر کاربری ضروری است، صاحبان زمین با مراجعه به کمسیون های مرکب
از نمایندگان وزارتخانه‌ های کشاورزی، مسکن و شهرسازی و همچنین جهاد سازندگی و سازمان
حفظ محیط زیست می‌ توانند درخواست بررسی تقاضای خود را بدهند.

 

به چند گونه اجازه تفکیک زمین کشاورزی به مسکونی را می‌ دهند که در اینجا هر کدام از این
موارد را بررسی می کنیم:

  • در صورت تغییر مجوز کل زمین زراعی و باغ به کاربری مسکونی باید ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور پس از تغییر کاربری به خزانه‌ داری کل کشور واریز گردد.

  • تغییر کاربری اراضی زراعی جهت ساخت و ساز و سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع و فقط برای یک بار مجاز است.

  • در صورت نیاز به ساخت دامداری، مرغداری، محل پرورش آبزیان و یا تولیدات گلخانه ای نیز با دریافت مجوزهای قانونی می توانند اقدام به تغییر کاربری زمین کشاورزی کنند.

 

بهترین مجموعه ارائه دهنده خدمات تفکیک اراضی

 به دلیل وجود قوانین با بندهای متنوع همه افراد به آسانی نمی توانند از پس تحلیل و بررسی
قوانین برآیند، به همین سبب لازم است تا برای دریافت تفکیک اراضی کشاورزی و یا تغییر
کاربری آنها از افراد متخصص در این حوزه کمک بگیرند.

این مجموعه به عنوان یکی از بهترین مراکز ارائه خدمات نقشه برداری در زمینه های مختلف
تهیه نقشه UTM، جانمایی پلاک ثبتی و … و همچنین تفکیک اراضی و تغییر کاربری آنها فعال است.

داشتن کارشناسان حرفه ای مسلط به قوانین مختلف تغییرات کاربری کمک زیادی به افراد می ‌کند
که بدون نگرانی درخواست‌ های خود را از این مجموعه داشته باشند.