27
آذر

کارشناس رسمی دادگستری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری در تهران

کارشناس رسمی دادگستری در تهران – ما در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات جامع و کاملی را درمورد کارشناس دادگستری در تهران برای شما خوانندگان عزیز ارائه نماییم. در این نوشتار، کارشناس به‌معنای فردی دانا و متخصص در حوزه دادگستری است. کارشناس رسمی دادگستری نیز به افرادی اشاره دارد که بر اساس قوانین کانون کارشناسان دادگستری، به عنوان افرادی با وظایف و مسئولیت‌های خاص شناخته می‌شوند.

کارشناس دادگستری در تهران پس از گذراندن آزمون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری را دریافت می‌کنند. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری به این افراد اعتبار می‌بخشد تا در صورت ارجاع موارد به آن‌ها، به عنوان افرادی با تخصص و شناخت کافی، به طور رسمی نظر بدهند.

این نظرات و تحلیل‌ها از طریق آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سنجیده می‌شوند. و فرآیند اخذ پروانه توسط افراد متخصص تضمین‌کننده‌ای برای تأیید صلاحیت و تخصص آن‌هاست. این اطلاعات نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که به تخصص و دانش افراد در حوزه دادگستری اختصاص داده شده. و در مواقع ضرورت، از تخصص آن‌ها بهره‌مندی می‌شود.

 

کمی درباره تاریخچه کارشناس رسمی دادگستری در ایران

کارشناسی رسمی دادگستری در تاریخ ایران پس از مشروطیت، برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی که در خرداد ماه سال ۱۲۹۰ مصوب شد، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷، قانونی با عنوان “کارشناسان رسمی” که شامل ۳۰ ماده بود، به تصویب رسید.

در این زمان، امور کارشناسان همچنان تحت نظر اداره فنی دادگستری قرار داشت. اما در سال ۱۳۳۹، اصلاحاتی در این زمینه اعمال شدند. تا اینکه نیاز به تشکیل یک سازمان مستقل برای کارشناسان رسمی دادگستری به وجود آمد. و با تلاش‌های فراوان، این امکان به ثبت رسید.

در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸، مقررات مرتبط با استقلال کانون، در ۳۰ ماده تحت عنوان “لایحه قانون مربوط به استقلال کانون”، مورد تصویب شورای انقلاب اسلامی گرفت. این تصمیم نهایی، این کانون را از اداره فنی دادگستری جدا کرد و به عنوان یک سازمان مستقل و مستقل در قالب قوانین و مقررات به کار خود ادامه داد.

 

وظایف کارشناس رسمی دادگستری

وظایف کارشناس دادگستری در تهران شامل اظهارنظر تخصصی در حوزه صلاحیت خود در موارد ارجاعی به آن‌ها می‌باشد. آن‌ها موظفند تا در طول مهلت مقرر، نظرات تخصصی خود را به صورت گزارش کتبی تهیه کرده و به مراجع ذی‌صلاح تحویل دهند. این اظهارنظرها به عنوان یکی از وظایف اساسی کارشناسان رسمی دادگستری محسوب می‌شود.

همچنین، آن‌ها مکلفند که نسخه‌های نظرات کتبی خود را تا پنج سال پس از تاریخ تسلیم، نگهداری نمایند. ضمناً، کارشناسان رسمی دادگستری موظف به اعلام موارد مشابه جهات رد دادرس در موارد حقوقی می‌باشند. و در صورت وجود چنین موارد، باید از کارشناسی در آن زمینه امتناع کرده و این امر را به طور کتبی اعلام نمایند. عدم تعهد و رعایت به این الزامات ممکن است منجر به مجازات‌های انتظامی شود.

ارائه نظر مستدل و صریح نیز از وظایف دیگر کارشناسان رسمی دادگستری است. آن‌ها ملزم به دقت در جزئیات کامل توضیحات و نکاتی که برای تبیین نظریه لازم است، هستند. و باید مفاهیم و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط شورای عالی کارشناسان را به‌صورت کامل در نظر خود منعکس نمایند.

درصورت تعیین مقام صلاحیت‌دهنده، آن‌ها باید در جلسات دادرسی یا در مکان معین، حاضر شوند. مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم حضور داشته باشند.

 

درآمد کارشناس رسمی دادگستری

درآمد کارشناس دادگستری در تهران به‌صورت ماهانه ثابت و مشخص معین نمی‌شود. به‌همین دلیل استفاده از اصطلاح “حقوق کارشناس رسمی دادگستری” دقیق نیست. و به‌جای آن، مفهوم درآمد کارشناس رسمی دادگستری یا حق الزحمه کارشناس رسمی مناسب‌تر است.

این درآمد به تفکیک وابسته به قانون به‌نام “قانون تعرفه” محاسبه می‌شود. در این قانون تعرفه، مقرر شده که درآمد کارشناس رسمی بر اساس هر پرونده محاسبه گردد. و این درآمد به طور مستقیم با ارزش پرونده ارجاعی به کارشناس در ارتباط است.

به عبارت دیگر، دو عامل، یعنی ارزش پرونده و تعداد پرونده، مقدار درآمد کارشناس دادگستری در تهران را تعیین می‌کند. از این رو، هر چه تعداد پرونده‌های ارجاعی و ارزش ارزیابی آن‌ها بیشتر باشد، درآمد کارشناس رسمی نیز افزایش خواهد یافت.

 

آیا کارشناس رسمی دادگستری فقط در قوه قضائیه و سیستم قضایی باید فعالیت نماید؟

فعالیت اصلی و اساسی کارشناس رسمی دادگستری در قوه‌قضائیه و سیستم قضایی است. با این حال، طبق قوانین مربوطه، این کارشناسان مختارند که در بخش‌های دیگر نیز فعالیت نمایند. به عبارت دقیق‌تر، علاوه‌بر قوه قضائیه، قوانین امکان فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در سایر بخش‌ها را نیز فراهم کرده‌اند.

بنابراین، ممکن است که کارشناسان دادگستری در تهران در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه، و حتی در بخش خصوصی یا به‌عنوان مشاوران مستقل، نظرات و تحلیل‌های خود را ارائه دهند. این فعالیت‌ها نیازمند تأیید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.

همچنین، افراد عادی نیز می‌توانند در پرونده‌های مختلف به کارشناس دادگستری در تهران مراجعه کرده و نظرات ایشان را درخصوص موارد مختلف مورد بحث و توافق طرفین قرار دهند. این نظرات که با توافق طرفین می‌باشند، می‌توانند به‌عنوان شواهد قابل قبول و معتبر در دادگاه مورد استناد قرار گیرند. به‌این ترتیب، نقش کارشناسان رسمی دادگستری نه تنها در قضائیه بلکه در امور مالی و تجاری نیز به عنوان منبع اطمینان و اعتبار شناخته می‌شود.

 

کارشناسی پرونده چیست؟

هر گاه دادگاه متوجه شود که موضوع پرونده دارای جنبه‌های فنی و تخصصی‌ای است که قاضی به‌طور کامل قادر به بررسی آن نمی‌باشد، دادگاه ممکن است تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه گیرد. در این صورت، نیاز به کمک از تخصص فنی یا علمی برای مفهومی دقیق از موضوع پرونده احساس می‌شود.

کارشناس دادگستری در تهران وظیفه بررسی و اظهارنظر تخصصی در زمینه‌های خاص را بر عهده دارد. اصطلاحاً، قاضی در زمینه‌های غیرحقوقی نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. زیرا تخصص اصلی وی در حوزه حقوق است و نه در رشته‌های دیگر. بنابراین، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، امکان تجزیه و تحلیل موضوع به نحوی دقیقتر و با درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی فراهم می‌شود.

 

انواع کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری در ۱۱ گروه تخصصی مختلف فعالیت می‌کنند. که به تعدادی از این گروه‌ها اشاره می‌کنیم. این گروه‌ها عبارتند از:

 

مهندسی آب

 • رشته فلزات
 • رشته معادن
 • رشته مهندسی آب

 

ارزشیابی اموال منقول و نفقه

 • اشیاء نفیسه
 • رشتۀ اشیاء عتیقه و احجار کریمه
 • رشتۀ ساعت و جواهرات
 • رشتۀ فرش
 • رشتۀ لوازم خانگی و اداری
 • رشتۀ تعیین نفقه

 

امور پزشکی، دارویی و غذایی

 • رشتۀ پزشکی و پیراپزشکی
 • رشتۀ داروسازی و سم‌شناسی
 • رشتۀ مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

 

امور وسایط نقلیه

 • رشتۀ امور حمل و نقل (ترابری)
 • رشتۀ امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
 • رشتۀ امور وسایط نقلیه ریلی
 • رشتۀ امور وسایط نقلیه موتوری، زمینی
 • رشتۀ امور وسایط نقلیه هوایی

 

راه و ساختمان و نقشه‌برداری

 • رشتۀ ابنیه و آثار باستانی
 • رشتۀ امور ثبتی
 • رشتۀ برنامه‌ریزی شهری
 • رشتۀ مهندسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
 • رشتۀ معماری داخلی و تزئینات
 • رشتۀ مهندسی ترافیک
 • رشتۀ مهندسی محیط زیست
 • رشتۀ معماری و شهرسازی

 

صنعت و فن

 • رشتۀ الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
 • رشتۀ امور انرژی هسته‌ای
 • رشتۀ برق، الکترونیک و مخابرات
 • رشتۀ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
 • رشتۀ تأسیسات ساختمان
 • رشتۀ صنایع گاز و گازرسانی
 • رشتۀ صنایع نفت
 • رشتۀ کامپیوتر
 • رشتۀ مهندسی پزشکی – لوازم و تجهیزات پزشکی
 • رشتۀ مهندسی هوا و فضا
 • رشتۀ نساجی و رنگرزی

 

فنون هنری

 • رشتۀ امور ورزشی
 • رشتۀ تألیفات
 • رشتۀ تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
 • رشتۀ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
 • رشتۀ تمبر
 • رشتۀ چاپ و چاپ‌خانه
 • رشتۀ سفالگری، کاشی، چینی و سرامیک
 • رشتۀ شعر و سرود
 • رشتۀ شعر و سرود
 • رشتۀ صنایع دستی
 • رشتۀ طراحی عمومی و گرافیک
 • رشتۀ فیلم و عکاسی
 • رشتۀ موسیقی

 

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 • رشتۀ امور آموزشی
 • رشتۀ امور اداری و استخدامی
 • رشتۀ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری
 • رشتۀ امور گمرکی
 • رشتۀ ایرانگردی و جهانگردی
 • رشتۀ بیمه
 • رشتۀ ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
 • رشتۀ زبان‌های خارجی
 • رشتۀ فناوری اطلاعات (IT/ICT)
 • رشتۀ کتاب و کتابداری
 • رشتۀ امور کار و کارگری
 • رشتۀ مدیریت بازرگانی

 

 

سوالات متداول

 

کارشناس دادگستری در تهران دقیقا چه‌نقشی دارد؟

کارشناس دادگستری در تهران نقش فنی و تخصصی در دادگاه دارد. و با ارائه نظرات و گزارش‌های خود به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که نیاز به تخصص فنی دارد، تصمیم بهتری بگیرند.

آیا نظر کارشناس رسمی دادگستری همواره پذیرفته می‌شود؟

خیر، نظرات کارشناسان رسمی دادگستری ممکن است تحت شرایط مختلف قابل رد یا تأیید باشند. قاضی مسئولیت اعمال یا رد نظر کارشناس را دارد.

آیا نظر کارشناس رسمی دادگستری برای قاضی الزامی است؟

خیر، نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست و قاضی می‌تواند با توجه به شواهد و قراین موجود، تصمیم‌گیری کند. نظر کارشناس تنها به‌عنوان یک ابزار تخصصی برای قاضی شناخته می‌شود.

در صورت اعتراض طرفین به نظر کارشناس چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر هر یک از طرفین پرونده اعتراض داشته باشند، قاضی می‌تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. تا بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

 

نتیجه گیری

کارشناسان رسمی دادگستری، افراد متخصص و دانا در حوزه دادگستری هستند. که با گذراندن آزمون مخصوص کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه کارشناسی رسمی را اخذ می‌کنند. این پروانه، نشان‌دهنده اعتبار و تخصص آن‌هاست تا در صورت ارجاع موارد به آن‌ها، به صورت رسمی و تخصصی نظر بدهند. این فرآیند تأکید بر اهمیت تخصص و دانش در دادگستری دارد و اطمینان می‌دهد که نظرات افراد متخصص واجد صلاحیت قانونی و فنی لازم هستند.