02
اسفند

جانمایی روی عکس هوایی

جانمایی روی عکس هوایی

جانمایی روی عکس هوایی غالبا جهت شناسایی و استخراج اطلاعات قدیمی می باشد.

از جمله کاربرد های جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوائی می توان به

  • قدمت بنا
  • سوابق کشاورزی
  • درختکاری
  • کاربری زمین
  • محل قنات ها و نهرها

و بسیاری موارد متفاوت دیگر اشاره کرد که از جانمائی بر روی عکس هوایی برای آن ها استفاده می شود.

 

برای جانمائی روی عکس های هوایی لازم است تا ابتدا از وضعیت موجود محل مورد نظر، نقشه UTM تهیه گردد.

سپس این نقشه بر روی عکس هوایی جانمایی می شود و اطلاعات مورد نیاز، در سال مورد نظر، استخراج می شود.

 

در ادامه و برای آشنایی بهتر کاربرد و کارایی جانمائی مختصات UTM ملک روی عکس هوایی، به دو نمونه

اشاره خواهیم داشت.

 

در نمونه نخست یکی از متداول ترین موارد مراجعه جهت جانمائی روی عکس هوایی، بحث قدمت بنا می باشد؛

که به عنوان مثال، کارشناسان جهاد کشاورزی یا اداره برق جهت تایید امتیازهای لازم نیاز دارند اطلاعات قدمت بنا

در ملک مورد نظر را داشته باشند؛ از همین رو قدمت بنا از طریق جانمائی روی عکس هوایی استخراج می گردد.

 

و یا در موردی دیگر، می توان به این مورد اشاره کرد که، جهت حل بعضی از مشکلات حدود املاک مجاور، نیاز به

مراجعه به اطلاعات سال های قبل می باشد، که در این گونه موارد نیز از روش جانمایی در عکس‌های هوایی قدیمی انجام می شود.

 

چگونه می توان جهت تهیه عکس هوایی اقدام کرد؟

جهت تهیه عکس هوایی متقاضی با در دست داشتن مشخصات یو تی ام ملک مورد نظر خود و مراجعه

به سازمان نقشه برداری می‌تواند عکس هوایی سال مورد نظر را تهیه کند که یک مورد از کار جانمایی

روی عکس هوایی که توسط کارشناسان گروه نقشه برداری آریا یو تی ام انجام شده را در زیر می توانید مشاهده نمایید.