05
مهر

بروز شدن نقشه های کشور

بروز شدن نقشه های کشور

بروز شدن نقشه های کشور ، هر چند سال یکبار صورت می پذیرد؟

تولید نقشه و اطلاعات مکانی فعالیتی است که انجام آن پایانی ندارد، چرا که ما همواره نیاز به

نقشه های به روز شده مناطق داریم و این کار مداوم است.

لذا هیچ وقت نمی توانیم بگوییم آخرین نقشه را ترسیم کرده ایم، یعنی تولید اطلاعات مکانی و

استخراج کردن مختصات نقاط روی زمین کاریست که لزوم به تداوم دارد.

در حال حاضر اکیپ های نقشه برداری سازمان نقشه برداری در بخش های زمینی و هوایی مشغول کار هستند.

نقشه های پوششی در مقیاس های یک بیست و پنج هزارم ترسیم شده و تمام کشور را در بر می گیرند

اما تصمیم بر آن است تا درمناطق شهری و روستایی نقشه های دو هزارم و هزار و پانصدم پوششی نیز

تهیه کنیم لذا تهیه این نقشه ها در کل کشور با این مقیاس های بزرگ میسر نبوده و به علاوه نیازی هم نیست

که در بیابان ها و مناطق فاقد سکونت در چنین مقیاس بزرگی نقشه داشته باشیم.

 

نقشه پوششی شهر تهران

در ادامه بحث بروز شدن نقشه های کشور آخرین نقشه پوششی ای که از شهر تهران تهیه شده

در مقیاس یک دو هزارم بوده است؛ نقشه ها در سطوح شهری  به دلایل مختلف از جمله ساخت

و سازها  که باعث تغییرات در آن ها می شود نیازمند بازنگری هستند.

آخرین نقشه تهران نیز از دو سال پیش در دست تهیه است که به زودی ترسیم می شود.

اما تصمیم بر آن است تا این کار را به صورت دوره ای یعنی هر سال یا هر دو سال یک بار پرواز جدیدی از شهرهای بزرگ

انجام شود تا تمامی تغییراتی که در طی این سال (ها) صورت گرفته است در نقشه ها لحاظ شوند.

این کار چند حسن دارد به عنوان مثال اینکه هر ساله کاربران مختلف، جدید ترین اطلاعات

را در نقشه خواهند داشت و همچنین تغییرات را مشاهده می کنند که چقدر شهر وسیع تر شده و

فضای سبز و پارک هایی که هر ساله به شهراضافه می شوند را می بینند، این اطلاعات مستلزم تداوم

بازنگری نقشه ها بوده که جزو وظایف این سازمان است.