30
شهریور

وجود خطا در نقشه برداری

وجود خطا در نقشه برداری

وجود خطا در نقشه برداری چقدر است؟

نقشه برداری چیست؟

نقشه برداری ؛ یکی از نیازهای بشری شناخت بهتر محیط پیرامونش بوده تا از این طریق
بتواند احاطه بهتری بر پاره ای از حیاتی ترین مسائل زندگی داشته باشد و یکی
از بهترین روش ها برای تحقق این مهم داشتن دانش بر انواع نقشه‌برداری و کاربرد آن است.

همچنین در تعریف نقشه برداری می توان گفت که ، به مجموعه عملیاتی که برای نمایش موقعیت نسبی
عوارض واقع  بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین اعم از مصنوعی یا طبیعی ، با اندازه گیری
فاصله ،ارتفاع ،زوایا وامتداد تعدادی نقطه نسبت به هم یا نسبت به نقاط دیگر ،موسوم به نقاط
کنترل انجام می گیرد و در اغلب موارد به تهیه نقشه برای استفاده های مختلف می انجامد ،نقشه برداری می گویند.

 

وجود خطا در نقشه برداری

در نقشه برداری چون با اندازه گیری سرو کار داریم خطا اجتناب ناپذیر است اما به کارگیری تکنیک های
محاسباتی در مشاهداتی مناسب نقشه هایی تولید می کنیم که درمقیاس و کاربرد مورد نظر خطای آن ها قابل اغماض باشد.

پس خطا همیشه هست و تکنیک های نقشه برداری درواقع کاری می کند که اندازه آن خطا به حدی برسد که
با توجه  به استاندارد های موجود در مقیاس مورد نظر برای کاربردهای مربوطه کاملا دقیق و قابل استاندارد باشند.

درنقشه برداری مقیاس ها متفاوت است، می توان زمین را در اندازه واقعی داشته باشیم، این زمانی میسر است
که فقط در کامپیوتر باشد اما اگر بخواهیم آن را ترسیم کنیم باید کاغذی به اندازه خود زمین داشته باشیم
که درآن صورت قابل حمل نخواهد بود لذا باید مقیاس آن را کوچکتر کنیم، پس هر کاربری نقشه مستلزم مقیاس خاص خود است.

به عنوان مثال اگر بخواهیم جاده ای را بین تهران و مشهد بسازیم در مطالعات اولیه باید جاده را در مقیاس کوچکتر
دید و طراحی جزئیات مسیر در مقیاس بزرگتر برای دیدن جزئیات طراحی پل ها و خاک برداری ها مورد نیاز است،
لذا برای یک پروژه  احتیاج به نقشه در مقیاس های گوناگون داریم که هر کدام  کاربری خاص خود را دارد.