20
شهریور

عکس هوایی در نقشه برداری

عکس هوایی در نقشه برداری

عکس هوایی در نقشه برداری چیست و چه میزان دقتی دارد؟

 

نقشه ، نقشه برداری و مختصات

در نقشه برداری برای برداشت اطلاعات، تکنیک های مختلفی وجود دارد.

عبارتی که ما آن را نقشه می نامیم در واقع نمایشی است از نقاطی که نمایان گر مشخصات

سطح زمین ، دریک مقیاس کوچک تر است.

به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم نقشه دقیق داشته باشیم باید به نقاط روی زمین در یک سیستم مختصاتی ،

مختصات بدهیم؛ یعنی یک سیستم مختصات ، یا یک فریم مشاهداتی انتخاب کنیم.

حال قادر خواهیم بود تا در آن فریم به نقاط، مختصات بدهیم.

این کار را به صورت های مختلف می توان انجام داد، به عنوان مثال:

با روش های زمینی در یک سیستم محلی و یا توسط سیستم های جهانی مانند جی پی اس

 

روش تعیین مختصات

روش تعیین مختصات می تواند به دو صورت متفاوت یعنی ، مستقیم و یا غیر مستقیم باشد.

در روش های اخیر به کمک عکس هایی که هم پوشانی دارند، یک مدل سه بعدی از زمین در دستگاهی

تولید و این مدل سه بعدی در آن دستگاه مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

یعنی به جای اندازه گیری مستقیم بر روی زمین، بر روی مدل سه بعدی زمین تمام

اندازه گیری های لازم را انجام می دهند.

بنابراین اگر می گوییم نقشه یک دو هزارم داریم باید تمام جزئیات و دقت های لازمه را بر اساس استاندارد های

موجود ، داشته باشد و فرقی نمی کند که به روش فتوگرامتری به دست آمده باشد و یا زمینی یا ماهواره ای،

درهر صورت باید آن دقت لازم و مورد نیاز را دارا یاشد.

 

عکسبرداری هوایی

از سال ها پیش عکس برداری هوایی و حتی ماهواره ای اثبات کرده اند که می توانند برای تولید نقشه و یا به

طور کلی اطلاعات مکانی جایگزین روش مستقیم شوند.

این نوع عکس برداری کاربرد های بسیاری در نقشه برداری دارد و در تهیه نقشه یو تی ام (تهیه نقشه UTM)

و تهیه نقشه توپوگرافی کارایی بسیاری دارد.