15
شهریور

نقطه صفر ارتفاعی چیست

نقطه صفر ارتفاعی چیست

نقطه صفر ارتفاعی چیست و به چه دلیلی تغییر مکان داده است؟

در کشور ما ارتفاعات را معمولا از سطح دریا اندازه می گیرند.

به عنوان مثال اینگونه تصور کنید که نقطه ای هزارمتر بالاتر از سطح دریا قرار دارد،

سطح دریا را از طریق ابزارهایی که سطح لحظه ای آب دریا را به ما نشان می دهد به دست می آوریم.

سپس به کمک این مشاهدات سطح متوسط دریا و بعد فاصله آن را از یک سطحِ هم پتانسیل

که به آن ژئویید می گوییم را به دست می آوریم.

در نهایت تمام ارتفاعات کشور نسبت به این سطح هم پتانسیل که نماینده تمام آب های جهان است داده بشود.

درگذشته این مبدا در فاو قرار داشت اما در حال حاضر در بندر شهید رجایی* قرار دارد و از طریق بنچ مارکی

که در آنها قرار دارد ، ما به کل کشور ارتفاع از سطح دریا را داده ایم تا هرکسی در هرنقطه ای بتواند ارتفاع از

سطح دریا را به دست آورد.

* این مبدا ارتفاع یا نقطه صفر ارتفاعی که در گذشته در فاو بود و به خاطر جنگ تحمیلی بنچ مارک های آن

از بین رفته بود به بندر شهید رجایی تغیییر مکان داد.

 

سیستم مختصات جهانی و نقشه UTM

شاید جالب باشد بدانید که نقشه UTM اساس و پایه ای جهانی در سیستم مختصاتی دارد.

در این سیستم مختصات که استانداردی جهانی به حساب می آید ؛ تمامی نقاط بر روی این کره خاکی

مختصاتی کاملا منحصر به خود را دارند.

از همین رو نیز برای مشخص نمودن مختصات یو تی ام یک ملک یا زمین ، با دقتی بسیار بالا و در حدود

مقیاس اندازه ای ، سانتی متر بر روی کره زمین ، می توان بر این سیستم اتکا کرد.

 

برای آشنایی بیشتر و مطالعه در مورد نقشه یو تی ام بر روی لینک کلیک کنید.