04
مرداد

نقشه برداری انواع و کاربرد آن

نقشه برداری انواع و کاربرد آن

نقشه برداری ؛ یکی از نیازهای بشری شناخت بهتر محیط پیرامونش بوده تا از این طریق
بتواند احاطه بهتری بر پاره ای از حیاتی ترین مسائل زندگی داشته باشد و یکی
از بهترین روش ها برای تحقق این مهم داشتن دانش بر انواع نقشه‌برداری و کاربرد آن است.

 • نقشه‌برداری چیست؟
 • انواع نقشه‌برداری چیست؟
 • کاربرد نقشه‌برداری چیست؟

 

نقشه‌برداری   SURVEYING

نقشه‌برداری علمی است که ریاضیات عملی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توام نموده و
به وسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن در روی صفحه افقی نمایش می دهد.
پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک برروی یک صفحه می باشد .

 

نقشه برداری به دسته های مختلف تقسیم می شود

 • ژئودزی : برای تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین می باشد .
 • توپوگرافی : برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت  و ارتفاع می باشد.
  هدف اصلی آن تهیه نقشه های ارتفاعی می باشد
 • فتوگرامتری : تهیه نقشه با عکس برداری هوایی ،زمینی یا ماهواره ایست.
 • کارتوگرافی : یا نقشه نگاری که مراحل ترسیم نقشه را گویند
 • جی آی اس : سامانه اطلاعات جغرافیایی است
 • آر اس : سنجش از دور که شامل جمع آوری اطلاعات از عوارض سطح زمین ،بدون تماس فیزیکی است.
  که بیشترین اتکای آن به تصاویر ماهواره ای است
 • کاداستر : نقشه برداری ثبتی یا نقشه برداری که ارزش حقوقی دارد
 • هیدروگرافی : که شامل تهیه نقشه و داده های مکانی از ژرفای آب هاست

 

زمینه های فعالیت نقشه برداری

 • نقشه‌برداری زمینی :

که برای طراحی و پیاده کردن مسیرها از قبیل راه  و راه آهن وکانال کشی استفاده می گردد.

 • نقشه‌برداری زیرزمینی :

که موضوع ان برداشت یا پیاده کردن نقشه های تونل ها و معادن است.

 • نقشه‌برداری هیدروگرافی :

که به منظور داشتن موقعیت عمق دریاها و رودخانه ها جهت عبور و مرور کشتی ها ،
زیردریایی ها ،محل عبور لوله های نفت و گاز از عمق دریاها ،ایجاد اسکله های جدید و مکانیزه ، …. از آن استفاده می گردد.

 • نقشه‌برداری نظامی :

برای تهیه نقشه های نظامی و تعیین نقاط استراتژیک یک منطقه و برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • نقشه‌برداری ثبتی :

با هدف تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی ،در حوزه املاک و مستغلات مورد استفاده قرار می گیرد.

 • نقشه برداری شهری :

برای تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها و روستاها بکار می رود.