09
تیر

بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران

بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران

بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران در چه مقیاسی در اختیار ماست؟

اولین و مهمترین نکته که باید گفته شود اینست که دقیق ترین نقشه خود زمین است.

اما نمی توانیم زمین را به عنوان نقشه با خود حمل کنیم لذا تصویر کوچکی از زمین

با مقداری از جزئیاتی که درمقیاس کوچک شده زمین درمورد نقشه که قابل رویت باشد

را به عنوان نقشه خواهیم داشت.

بنابراین درمورد نقشه دو مقوله مقیاس و دقت با توجه به مقیاس استاندارد مد نظر قرار می گیرد.

از همین رو برای دانستن بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران به صورت مختصر و گذرا

اشاره ای گذرا به مفهوم مقیاس و استادارد مقیاس خواهیم داشت.

 

مقیاس

به زبان ساده می توان مقیاس را اینگونه تعریف کرد:

نسبت اندازه ترسیم شده بر روی نقشه به نسبت اندازه حقیقی آن مقیاس گفته می شود.

به عنوان مثال:

اگر جاده ای با طول 5 متر داشته باشیم و ترسیم آن بر روی نقشه 1 میلیمتر شده باشد؛

به این معناست که نقشه ما مقیاسی 1:5000 دارد.

 

مقیاس استاندارد

همه نقشه هایی که وجود دارند برای کاربرد های مختلف ، براساس استاندارد هایی

تهیه می شوند که دقت لازم برای آن مقیاس بکار می رود.

بنابراین نقشه هایی که توسط سازمان های رسمی و با نظارت آنها تهیه می شوند

مانند سازمان نقشه برداری، دارای کیفیت و دقت لازم بوده و می توان گفت

که ما نقشه ای غیر دقیق که تاییدیه این ارگان را داشته باشد ، نداریم.

هرنقشه ای در مقیاس مربوطه در صورت استاندارد های دقیق ، قابل استفاده است.

لذا بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران، نقشه یک بیست و پنج هزارم (1:25000) به عنوان

بزرگترین نقشه های پوششی از کل کشور را در اختیار داریم.

 

نا گفته نماند که بزرگ مقیاس ترین نقشه ایران که تا گنون بر روی کاغذ آمده است

نقشه ای در مقیاس 1:500000 (یک پانصد هزارم) و به اندازه شانزده

متر مربع نیز طراحی و چاپ شده که منحصر به فرد بوده و نمی تواند در

دسترس همگان قرار گیرد.

 

همچنین نقشه های پوششی در مقیاس های کوچک تر هم موجود است

که همگی آنها با توجه به مقیاسی برطبق استاندارد های موجود تهیه و قابل استفاده

و به کار گیری برای کاربرد های گوناگون است.