03
اسفند

هزینه تهیه نقشه UTM

هزینه تهیه نقشه UTM

هزینه تهیه نقشه UTM  ، بحثی است که به موارد و مسائل مختلفی بستگی دارد.

که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

1-متراژ ملک

طبیعتا هر چقدر متراژ ملک بیشتر باشد ،هزینه ای که باید جهت تهیه
نقشه UTM صرف شود نیز ، بیشتر می گردد.

2-کاربری ملک

کاربری ملک برای بر آورد هزینه تاثیر زیادی در این زمینه دارد.
به این شکل که هزینه تهیه نقشه برای املاک بدون سند (املاک فاقد سند چون املاک قولنامه ای )،
املاک دارای سند قدیمی ، املاک مسکونی و تجاری و کشاورزی و … تفاوت بسیار زیادی دارد.

3-دسترسی به ملک

مورد بعدی که در برآورد هزینه های مربوط به نقشه های UTM وجود دارد، همگی بستگی
به متغیری دارد که آن ، موقعیت ملک می باشد.
بدین شکل که هزینه تهیه نقشه برای ملکی که در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است
با یک ملکی که در یک منطقه دشت باز واقع شده است ، یکی نمی باشد و دارای اختلاف قیمت زیادی می باشد.

4-هزینه متفاوت برای ارگان ها

مورد بعدی موثر در هزینه تهیه نقشه بسته به ارگانی می باشد که نقشه قرار است به آن ارگان ارائه گردد.
برای مثال هزینه ای که جهت تهیه نقشه UTM  برای ارائه به شهرداری محاسبه می شود
با هزینه نقشه ای که برای ارائه به اداره منابع طبیعی محاسبه می شود ، یکی نمی باشد.
چون اطلاعاتی که مورد نیاز شهرداری می باشد با اطلاعاتی که مورد نیاز اداره منابع طبیعی می باشد یکی نیستند.

 

هزینه تهیه نقشه UTM