03
اسفند

ملک مشاع چیست

بر طبق قانون ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد ،ملک مشاع گفته می شود.

در اصطلاح حقوقی به این وضعیت اشاعه گفته می شود .و منظور این است که تمامی شرکا در بخش بخش این ملک شریک می باشند و امکان تفکیک این ملک مشاعی وجود ندارد.و سهم هریک از افراد در میان تمامی ملک پراکنده است .

با این اوصاف مشکلات زیادی در مورد املاک مشاعی وجود دارد که شایع ترین انها بروز اختلاف نظر مابین مالکین نسبت به فروش یا تقسیم ملک می باشد .

تنها راه فروش سهم مشاع از یک ملک مشاعی تفکیک وافراز سهم می باشد . اگر شرکا بخواهند که سهم خود را افراز کنند باید ملک را مابین خودشان تقسیم کنند یا به اصطلاح تقسیم نامچه درست کنند .با این تقسیم نامچه هر یک از افراد می توانند سهم خود را تصرف و نسبت به افراز آن اقدام کنند.