03
اسفند

مراحل و اقدامات لازم برای ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت –قانون تعیین تکلیف

قانون تعیین تکلیف جهت درخواست صدور سند مالکیت برای املاک فاقد سند مالکیت و یا املاک دارای سند مشاعی می باشد

جهت درخواست باید مراحل زیر انجام شود.

  • تهیه نقشه UTM از وضعیت کنونی ملک توسط مهندس نقشه بردار دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی و یا کارشناس رسمی دادگستری –نقشه برداری
  • تکمیل فرم گواهی تعیین مختصات ملک توسط نقشه بردار
  • تکمیل مدارک مالکیت و مدارک شناسایی متقاضی –توسط متقاضی
  • تهیه کپی از مدارک مورد 3 و کپی برابر اصل کردن آنها در دفترخانه اسناد رسمی
  • مراجعه به کافی نت و ثبت نام اینترنتی در سایت اداره ثبت
  • مراحل بعدی نیز که واریز وجه 50 هزار تومان به حساب اداره ثبت و مراجعه به اداره پست و … می باشد

کلیه مراحل پیگیری به صورت اینترنتی بوده و نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت نمی باشد.