27
آبان

نقشه برداری هوایی اراضی کشاورزی

نقشه برداری هوایی اراضی کشاورزی از طریق گوگل مپ قابل انجام است. تیم نقشه برداران متخصص آریا یو تی ام، از هم اکنون جهت انجام امورات مربوط به گرفتن نقشه هوایی، خدمات لازم را ارائه می نمایند.

اطلاعات بیشتر