18
شهریور

نقشه دقیق چیست

نقشه دقیق چیست نقشه دقیق چیست و چه زمانی ما می توانیم بگوییم که یک نقشه دقیقی را تهیه کرده ایم؟ تا زمانی که انسان بر روی کره زمین باشد در صدد این است که دراندازه گیری هایش دقت کند. به عنوان مثال اگر یک ورق کاغذ را به...

اطلاعات بیشتر