30
دی

تهیه نقشه یو تی ام UTM در اسلامشهر

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام UTM در اسلامشهر تهیه نقشه یو تی ام UTM در اسلامشهر، که یکی از قدیمی ترین شهرستان های اطراف تهران به شمار میرود. بافت فرسوده در این شهرستان بیش از یک پنجم مساحت شهرستان را در برمیگیرد. با توجه به اقدامات...

اطلاعات بیشتر