29
آبان

استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود. کارشناس نقشه برداری با استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی و در نهایت به کمک نقشه هوایی، به بهترین نحوه ممکن این عملیات را پیاده سازی می نماید.

اطلاعات بیشتر