03
دی

مساحی زمین و تفکیک اراضی موقوفه

تفکیک اراضی موقوفه برای شهرداری ها اهمیت زیادی پیدا می‌ کند؛ زیرا نحوه دریافت عوارض و قوانین مربوط به آنها کاملاً متفاوت است. جهت مساحی زمین و تفکیک اراضی موقوفه به صورت حرفه ای می توانید از خدمات این مجموعه استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر