24
تیر

جانمایی صفحه ستون

جانمایی صفحه ستون یا جانمایی بیس پلیت از بخش های کلیدی در اجرای سازه های فولادی و تمایز بین سازه های فلزی و بتنی.

اطلاعات بیشتر