03
اسفند

مراحل و اقدامات لازم برای ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت –قانون تعیین تکلیف

قانون تعیین تکلیف جهت درخواست صدور سند مالکیت برای املاک فاقد سند مالکیت و یا املاک دارای سند مشاعی می باشد جهت درخواست باید مراحل زیر انجام شود. تهیه نقشه UTM از وضعیت کنونی ملک توسط مهندس نقشه بردار دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی و یا کارشناس رسمی دادگستری...

اطلاعات بیشتر