10
اردیبهشت

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی باید توسط کارشناسان حرفه ای نقشه برداری و با مهر و امضای دادگستری انجام شود. این مجموعه شما را در جهت تبدیل سند مشاع به سند تک برگی یاری خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر