26
مهر

استاندارد تهیه نقشه توپوگرافی

استاندارد تهیه نقشه توپوگرافی

استاندارد تهیه نقشه توپوگرافی چیست و کاربرد آن چه می باشد؟

 

نقشه توپوگرافی و هدف از تهیه آن

نقشه ها از مهمترین ابزارهای جغرافی دان ها و زمین شناسان است که به وسیله اطلاعات
مختلف در آن می توان محاسبات و تحلیل‌های بسیار زیادی را به صورت دقیق انجام داد.

نقشه توپوگرافی برای مشخص کردن ویژگی های فیزیکی زمین مانند: فاصله های افقی و
ارتفاع عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع معنی نقشه توپوگرافی با توجه به کلماتتشکیل دهنده آن به معنی ترسیم مکان می باشد.

اصلی‌ترین هدف از تهیه نقشه توپوگرافی تعیین موقعیت نسبی نقاط مختلف موجود در سطح
زمین و یا نزدیک به آن از اهداف اصلی نقشه برداری است.

در واقع مشخص کردن مختصات نقاط به صورت سه بعدی، برای تعیین موقعیت مطابق محورهای
مختصات دکارتی با مشخص کردن طول و عرض جغرافیایی می باشد.

عملیات نقشه برداری توپوگرافی شامل دو مرحله برداشت یا اندازه گیری و محاسبه این اندازه ها است.

در مرحله ابتدایی از وسایل و دستگاه ‌های کاملاً به روز استفاده می ‌شود، تا داده ها برای مرحله بعدی
به شکل کاملاً دقیق به دست آید.

 

کاربرد نقشه توپوگرافی چیست؟

نقشه توپوگرافی از ابزارهای بسیار مهمی است که در حوزه های مختلف می توان از آن استفاده نمود.

از آنجایی که نقشه های توپوگرافی را با استفاده از داده های نقشه برداری سنجش شده از فاصله دور
ترسیم می کنند، این نوع نقشه برداری بسیار قدیمی می باشد.

آشنایی بیشتر با حوزه های مختلف کاربرد نقشه های توپوگرافی، موجب پی بردن به اهمیت این نقشه ها می شود.

 

برخی از موارد کاربرد نقشه توپوگرافی عبارتند از:

  • در زمین شناسی

زمین شناسان با کمک نقشه های توپوگرافی به ماهیت فرایندهای تشکیل شده در سطح زمین و ساختار
زمین شناسی پی می ‌برند.

  • در مهندسی عمران

مهندسی عمران شاخه های بسیار گسترده ‌ای از آب، سازه، زلزله، شهرسازی و محیط زیست را تشکیل
می دهد که جهت ساخت و ساز ساختمان ها، سدسازی، راه سازی، فرودگاه، راه آهن و بسیاری از موارد
دیگر از نقشه های توپوگرافی استفاده می کنند.

  • در مهندسی معدن

از این نقشه ها برای اکتشاف مواد معدنی و استخراج آنها استفاده می شود و همچنین برای احداث
مسیرهای دسترسی، حفره تونل، محاسبه حجم عملیات های استخراج روباز و بسیاری از موارد دیگر،
از نقشه های توپوگرافی کمک می گیرند.

  • در امور نظامی

نقشه های توپوگرافی در ابتدا به عنوان ابزار تدوین استراتژی های نظامی مورد استفاده قرار می ‌گرفتند
که در حال حاضر به عنوان پدافند غیر عامل در حوزه های مختلف نظامی به کار می رود.

 

 

بهترین ارائه دهنده استاندارد نقشه توپوگرافی

 از آنجایی که از نقشه های توپوگرافی به عنوان نقشه های پایه در تجزیه، تحلیل و ترسیم و مشخص
کردن برخی از آمار استفاده می‌ شود، استاندارد بودن این نقشه ها مهم می گردد.

استاندارد نقشه توپوگرافی بدین صورت است که تمامی مقیاس ها به صورت کامل، ارتفاعات طبیعی
و هر آن چه بر روی کره زمین قرار دارد، با رنگ های مشخص شده نمایش داده شود.

برای دریافت بهترین نقشه توپوگرافی استاندارد با قیمت مناسب، در صورت نیاز با این مجموعه
می توانید ارتباط برقرار کنید.