15
مهر

تبدیل utm به مختصات جغرافیایی

تبدیل utm به مختصات جغرافیایی

تبدیل utm به مختصات جغرافیایی، انواع آن و آشنایی با نحوه تبدیل در این سیستم مختصاتی.

 

سیستم مختصات جغرافیایی و انواع آن

سیستم مختصات جزء مهمترین مفاهیمی است که در جغرافیا وجود دارد و به عنوان پایه تمامی
نقشه ها و محاسبات مکانی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم مختصات از علم هندسه نشأت گرفته و از یک یا چند عدد برای تعریف منحصر به فرد
از موقعیت نقاط و سایر عناصر هندسی استفاده می کند.

در واقع باید گفت که سیستم مختصات جغرافیایی بر روی کره زمین را با مجموعه‌ای از اعداد،
حروف و یا نمادها مشخص می کنند که هر کدام از این اعداد و حروف بیانگر موقعیت افقی و
عمودی نقطه هستند.

 

انواع مختصات جغرافیایی که در حال حاضر به صورت رایج مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از:

مختصات خطی: که جزء ساده ترین سیستم های مختصات است و بر روی یک خط با اعداد حقیقی
توسط محور اعداد مشخص می گردد، هر عدد حقیقی بر روی محور نشان دهنده موقعیت یک مکان می باشد.

مختصات دکارتی: در یک صفحه با دو محور عمود بر هم قرار دارد و مختصات یک نقطه یا فاصله نقطه ها
تا محورها را می توان به راحتی بر روی مختصات مشخص کرد.

مختصات قطبی: یک نقطه از آن به عنوان قطب انتخاب شده و یک شعاع از آن را به عنوان محور قطبی
در نظر می گیرند که بر اساس اندازه گیری زوایای تشکیل دهنده با خط افق می توان مختصات نقاط
مختلف را بر روی آن مشخص کرد.

مختصات استوانه ای و کروی: از روش های معمول برای توسعه سیستم مختصات قطبی به صورت سه
بعدی است که در این سیستم مختصات Z مورد توجه قرار دارد.

 

تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی به یو تی ام چگونه صورت می گیرد؟

معمولاً سیستم مختصات جغرافیایی در حالت های درجه، دقیقه، ثانیه و اعشار می باشد که
در حال حاضر با استفاده از اسکیل به آسانی می توان این تبدیل ها را انجام داد.

آشنا بودن با بخش ‌های مختلف اسکیل و وارد کردن اعداد به صورت اعشار در ستون اول یعنی
طول جغرافیایی و در ستون دوم یعنی عرض جغرافیایی به آسانی می توان این مختصات را به
یو تی ام تبدیل نمود.

با شناخت دقیق محورهای مختصات  X و محور Z ، محور  Y و محل قرارگیری هر کدام از این
محورها نسبت به نصف النهار مبدا، به راحتی می توان هر گونه مختصاتی را برحسب درجه و
اعشار تبدیل کرد.

پس در واقع تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی UTM در حال حاضر با استفاده از پیشرفت هایی
که در ابزارهای مختلف وجود آمده به آسانی صورت می گیرد.

 

معرفی تیم حرفه‌ای آشنا به تبدیل یو تی ام به مختصات جغرافیایی

تبدیل درست و اصولی به دلیل مشخص کردن یک نقطه بر روی کره زمین اهمیت زیادی پیدا می ‌کند.

انتخاب یک تیم کاملا حرفه ‌ای و آشنا به تبدیل مختصات جغرافیایی به شکل های مختلف کمک
زیادی به مشخص کردن یک نقطه با دقت بالاتر دارد.

آریا utm جزء بهترین مجموعه های ارائه دهنده خدمات مختلف UTM است که در حال حاضر برای
به دست آوردن مختصات جغرافیایی می توانید از کارشناسان این مجموعه استفاده کنید.