06
شهریور

تفسیر نقشه توپوگرافی

تفسیر نقشه توپوگرافی

تفسیر نقشه توپوگرافی، انواع نقشه توپوگرافی، خواندن نقشه توپوگرافی و تحلیل نقشه های توپوگرافی
از جمله مواردی هستند که در این مقاله کوتاه به آنها می پردازیم.

 

همه چیز درباره تفسیر نقشه توپوگرافی

نقشه توپوگرافی، نقشه ای است که در آن بعد سوم (ارتفاع) را با منحنی های تراز یا میزان نمایش می دهند.

منحنی تراز از به هم پیوستن نقاط هم ارتفاع حاصل می شود. اختلاف ارتفاع دو منحنی تراز مجاور را فاصله
تراز می گویند که در یک نقشه مقدار ثابتی است.

به بیانی دیگر نقشه‌ های توپوگرافی نقشه ‌هایی با مقیاس‌ های بزرگ و کوچک هستند که برای نشان دادن
خصوصیات فیزیکی سطح زمین به کار می ‌روند. این نقشه ‌ها برای مطالعات زمین ‌شناسی به خاطر اطلاعات
مفید آن از جمله قابلیت اندازه‌ گیری فواصل افقی و یا ارتفاع عمودی نقاط مختلف، یک وسیله اساسی به
شمار می ‌روند.

برای پی بردن به حالت طبيعی پستی و بلندی سطح زمين در هر مسيری، می ‌توان مقاطع توپوگرافی را تهيه نمود.

در تهيه مقاطع عمدتاً فاصله عمودی به خاطر بزرگی کوچکتر از مقياس افقی نشان داده می ‌شود.

نقشه های توپوگرافی کمی با نقشه های معمولی فرق دارند و برای خواندن نقشه توپوگرافی باید یک سری
اطلاعات در این زمینه داشته باشیم که در ادامه این مقاله شما را در این خصوص راهنمایی خواهیم کرد.

برای تحلیل نقشه های توپوگرافی مهم ترین نکته قابل توجه این است که بدانید هر رنگ و علامتی که در
نقشه به کار رفته است، دارای معنی خاصی می باشد.

برای مثال رنگ آبی برای آب، رنگ سیاه برای سازه‌ های دست انسان مثل خانه، مدرسه، کلیسا، جاده و غیره،
رنگ قهوه‌ای نشان دهنده خطوط میزان و رنگ قرمز برای نواحی شهری، جاده‌ های مهم و خطوط تقسیم
زمین‌ های عمومی به کار می رود.

 

خواندن و تحلیل نقشه های توپوگرافیک

نقشه از مهم‌ ترین ابزارها برای زمین شناسان است. نقشه برای آن ‌ها منبع اطلاعات، ابزار مشاهده و وسیله
تجزیه و تحلیل و اندازه ‌‌گیری می باشد.

لازم به ذکر است که استفاده کاربردی از نقشه، تجزیه تحلیل و ترسیم نقشه توپوگرافی احتیاج به تخصص دارد
و از جمله نقشه‌ های مهم و کاربردی می توان از نقشه ‌های توپوگرافی نام برد.

می دانید که نقشه پايه تا حدودی چگونگی تجزيه و تحليل و شکل نهايی نمايش داده ها را به صورت آماری
و ترسيمی تعيین می کند. در بين انواع نقشه های پايه موجود، نقشه توپوگرافی به دليل ارائه اطلاعات اوليه
مورد نياز جغرافيدانان، بهترين در نوع خود محسوب می شود.

از اين رو اهميت انواع نقشه توپوگرافی به خصوص نقشه هايی که مقياس بزرگ دارند در اغلب پروژه های
تحقيقاتی جغرافيا و شناسایی زمین شکلی، ثابت شده است.

تفسیر نقشه توپوگرافی اختصاصاً سطح خشکی ها را به نمايش می گذارد. برای مطالعه کف درياها و اقيانوسها
و نمايش ناهمواری های آن، از نقشه های باتيمتريک (ژرفاسنجی) استفاده می شود که مشابه
نقشه های توپوگرافی هستند.

اکنون این مژده را به شما می دهیم که کلیه عملیات تفسیر نقشه های توپوگرافی توسط تیم حرفه ای ما با به
کار گیری متخصصین در این رشته انجام می گردد.

کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در خصوص هر گونه خدمات در زمینه
جانمایی پلاک ثبتی، تهیه نقشه UTM و نقشه های توپوگرافی می باشند.