04
شهریور

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به چه منظور صورت می گیرد و نحوه انجام آن چگونه است؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال ادامه مطالب را مطالعه کنید.

 

نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به چه منظور تهیه می شود؟

منظور از ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر یکسان باشد و مالک علاوه بر سهم خود،
از کل محدوده مشاع نیز سهم داشته باشد.

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی به این منظور است که باید علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام برای قطعه
مشاع، از کل محدوده مشاعی نیز نقشه یو تی ام را تهیه کرد.

حال با نقشه UTM برای کل محدوده مشاعیمی توان در نقشه، محدوده قطعه مشاعی مشخص کرد.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و از وی تهیه این نقشه را برای
ملک مشاع درخواست نمود.

در واقع زمانی که مالک یک ملک مشاعی بخواهد سند تک برگ برای ملک خود صادر کند و به مساحت
ملک مشاع پی ببرد باید نقشه های یو تی ام برای املاک مشاعی تهیه شود.

علاوه بر این، برای جلوگیری از اختلافات ملکی و تجاوز قطعات به یکدیگر باید نقشه یو تی ام از ملک مادر
و قطعات مشاع تهیه گردد.

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی با تهیه نقشه املاک غیر مشاعی، دو مقوله کاملاً متفاوت است
زیرا همانطور که گفته شد تهیه نقشه یو تی ام از کل محدوده مشاع انجام می گیرد.

برای مثال اگر مساحت ملک مشاع 2.000 متر مربع باشد و محدوده ملک مادر ۵۰ هکتار باشد، مالک باید
از کل ۵۰ هکتار نیز این نقشه را تهیه کند.

که در این صورت به علت وسیع بودن منطقه، تهیه این نقشه هزینه بیشتری در پی خواهد داشت.

از همین رو توصیه می شود که قطعات مشاعی درون محدوده مشاع، این مبلغ محدوده مادر را بین خود تقسیم کنند.

در حقیقت مالک علاوه بر قطعه مشاع از ملک مادر نیز سهم دارد و اگر هنگام معامله ملک مشاع دقیقاً مشخص
نشده باشد، مالک جدید می تواند در محدوده مادر قطعه ای که تصرف نشده است را تصاحب کند.

 

تبدیل سند مشاع به سند تک برگی در کمترین زمان ممکن

با توجه به بالاتر رفتن ارزش اراضی، معمولاً تقسیم یک قطعه زمین به قطعات کوچکتر امری اجتناب ناپذیر است.

لذا برای دریافت سند برای قطعات کوچکتر باید نقشه یو تی ام به صورت همزمان برای قطعه مادر و قطعه مورد
نظر تهیه گردد به صورتی که قطعه مشاعی دقیقاً روی آن مشخص باشد.

لذا در صورت مشاعی بودن، قبل از تماس با کارشناس نقشه برداری حتماً اطلاع کافی از حدود و مساحت قطعه
زمین مادر کسب نمایید تا در هنگام برداشت زمینی همه چیز مشخص باشد.

در پروسه درخواست نقشه یو تی ام تبدیل سند مشاع به سند تک برگی مالک موظف به تهیه نقشه UTM  ملک
جهت ثبت و بایگانی در بانک اطلاعات کاداستری کشور است.

تیم حرفه ای ما، شما مالکین محترم را در این زمینه یاری خواهند کرد و در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات
نقشه برداری از ملک مشاعی شما را انجام خواهند داد.

پس همین حالا جهت ارتباط با مشاورین و کارشناسان متخصص نقشه برداری با ما تماس حاصل فرمایید.