20
تیر

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی برای مشخص کردن مرزهای ملک
با املاک مجاور و اخذ سند تک برگ لازم می باشد.

آیا می دانید که نقشه های هوایی در یافتن پلاک ثبتی چه اهمیتی دارند؟

بهترین مراکز تفسیر عکس هوایی را می شناسید؟

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یافتن پاسخ مناسب برای این سوالات تا پایان این مطلب
همراه ما باشید.

 

 

یافتن پلاک ثبتی روی نقشه چگونه صورت می پذیرد؟

در امور ثبتی یافتن جانمایی پلاک و یا آدرس یکی از مباحث مهم است که روند پیاده سازی
و پیدا کردن ملک مورد مورد نظر را با کمک گرفتن از نقشه های هوایی انجام می دهند.

در صورتی که قصد استعلام ثبتی املاک را دارید باید ابتدا پلاک ثبتی آن مشخص شود؛
برای به دست آوردن پلاک ثبتی معمولاً از جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده می ‌کنند.

که به این روش و با مشخص کردن گوشه های دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام،
(جهت تهیه نقشه UTM) نقشه آن آماده می گردد.

پس از آماده‌سازی نقشه محل دقیق ملک را مشخص کرده و به این ترتیب پلاک ثبتی ملک
به دست می آید.

 

به طور کلی یافتن پلاک ثبتی روی نقشه با کمک گرفتن از افراد ماهر و مهندسین متخصص
با استفاده از تجهیزات خاص جام می ‌شود.

تهیه عکس های هوایی پوششی از کل مناطق کشور جهت ثبت موقعیت های توپوگرافی و
مشخص کردن حدود املاک و اراضی جزء مسئولیت های اصلی سازمان نقشه ‌برداری کشور
است که بر اساس این نقشه ها می توان ادعاهای افراد را برای مالکیت زمین های مختلف
بررسی کرد.

 

در صورتی که مرزهای ملکی از بین رفته باشد و مالک به طور دقیق حدود ملک خود را نداند
برای مشخص شدن این مرزها باید با کمک گرفتن از کارشناس رسمی دادگستری و بررسی
چند دوره از عکس های هوایی منطقه مورد نظر و قرار دادن مختصات در نرم افزارهای تفسیر
عکس های هوایی به صورت کاملا سه بعدی موقعیت ملک مشخص شود و پس از مشخص
شدن موقعیت دقیق مالک اقدام به دیوار کشی در محدوده ملک خود می نماید.

 

 

 تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

عکس های هوایی دارای اطلاعات بسیار ارزشمندی از بخش های مختلف زمین هستند که با
تفسیر این عکس‌ ها امکان به دست آوردن تمامی مرزبندی ها و عوارض روی زمین وجود دارد،
با کمک گرفتن از عکس های هوایی که توسط سازمان نقشه ‌برداری کشور انجام می شود بسیاری
از مشکلات به آسانی حل می گردد.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی در موارد بسیار زیادی برای مشخص کردن حدود املاک و مرز دقیق
آنها مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

برای تفسیر دقیق نقشه هوایی و عکس های به دست آمده بهتر است تا از این مرکز معتبر استفاده
کنید تا نسبت به نتایج اعلام شده اطمینان کافی به دست آورید.

این گروه با گردآوری کارشناسان ماهر و متخصص در زمینه تفسیر عکس هوایی و خدمات مربوط
به پلاک ثبتی تهیه نقشه یو تی ام و سایر موارد این چنین بهترین خدمات را با هزینه مناسب
ارائه می دهد.

پیگیری امور اداری و حقوقی مرتبط به پرونده های ملکی در تمامی ادارات و ارگان‌ های مختلف
توسط کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن حل می شود.