24
تیر

جانمایی صفحه ستون

جانمایی صفحه ستون

جانمایی صفحه ستون یا جانمایی بِیس پلِیت از بخش های کلیدی در اجرای سازه های فولادی هستند.

در سازه های بتنی نیز ریشه گذاری ستون ها همین نقش را ایفا می کنند و اجرای

درست و دقیق آنها در سایر بخش های سازه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

تمایز بین سازه های فلزی و بتنی هم از صفحه ستون یا بیس پلیت آغاز می شود.

در سازه های بتنی برای اجرای ستون ها ریشه گذاری می کنند.

اما برای صفحه ستون ها ، دقت بیشتری نسبت به ریشه گذاری در سازه های بتنی نیاز داریم .

در سازه های بتنی بعد از اتمام کار سبد بافی فونداسیون و قبل از بتن ریزی آن ،

ریشه های ستون ها باید کار گذاشته شود.

محل دقیق این ریشه های ستون ها توسط نقشه بردار مشخص می شود .

در سازه های فلزی نیز صفحه ستون یا بیس پلیت توسط نقشه بردار روی فونداسیون فیکس می گردد.

 

فندانسیون

این کلمه در واقع ریشه ای فرانسوی دارد و به معنای پِی و ریشه ساختمان است.
(در نظر داشته باشید که ممکن است در بسیاری از مواقع ، پِی را همان “خاکی” در نظر
بگیرند که فوندانسیون بر روی آن می نشیند.)

کار فندانسیون فرستادن نیروی یک سازه (خانه ، ویل ، آپارتمان و …) توسط ستون های آن سازه
به سوی خاک و زمینی که سازه بر روی آن قرار می گیرد.
برای مطالعه بیشتر در مورد فندانسیون کلیک فرمایید.

نکته حائز اهمیت در مورد فندانسیون این است ؛ از آنجا که جنس خاک و زمین در هر منطقه ای
با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت است ، لذا نوع فندانسیون و اندازه و ابعاد مناسب
آن توسط مهندسان تعیین می شود و به هیچ وجه یکسان نیست.

 

در سازه های فلزی علاوه بر فیکس کردن محل صفحه ستون ، تنظیم ارتفاع آنها نیز بایستی با دقت مناسب انجام گیرد.

 

در پایان نیز آریا UTM دو نمونه عکس از صفحه ستون را برای نمونه نشان می دهیم.