03
اسفند

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟ و نحوه تشخیص محل دقیق ملک با سند قدیمی.

 

جانمایی پلاک ثبتی

در مجموع برای آنکه بدانیم جانمایی پلاک ثبتی چیست؟ به این صورت
می توان تعریف کرد ؛ یعنی اینکه بررسی و تایید گردد که پلاک ثبتی درج شده
روی سند متعلق به همان  قطعه ای است که از طرف متقاضی تعرفه گردیده یا خیر.
دلیل نیاز به “جانمایی پلاک ثبتی” نیز آن است که در گذشته محدوده ها و مرز ها
به صورتی که امروزه از یکدیگر تفکیک شده اند ، مشخص نشده بودند و نحوه
واگذاری آن ها به صورت کاملا کلی و غیر اصولی بود.
از همین رو امروزه کسانی که دارای سند های قدیمی هستند برای کار های رسمی ،
جابجایی زمین و یا املاک خود به مشکل می خورند و نیاز دارند تا به روشی اصولی
و علمی این حد و حدود و به نوعی مکان دقیق زمین و ساختمان خود را تعیین نمایند.

برای دانستن هرچه بیشتر اهمیت و علت نیاز به جانمایی پلاک ثبتی چیست؟
به قسمت لزوم استفاده از جانمایی پلاک ثبتی مراجعه فرمایید.

 

این کار توسط افراد ذیصلاح – که این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشند– انجام می گردد.

عموما برای اخذ سند تک برگی علاوه بر تهیه نقشه UTM ، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نیز از مدارک الزامی است که باید به اداره ثبت ارائه گردد.

 

تشخیص محل دقیق ملک با سند قدیمی

یکی دیگر از کاربردها موقعی است که شخصی سند قدیمی در دست داشته ولی از محل دقیق ملک اطلاعی ندارد.
در این صورت کارشناسان رسمی دادگستری با تطبیق مدارک موجود و جستجوی پلاک های ثبتی مجاورین ،
تهیه نقشه UTM و 2000/1 و سایر موارد مکان دقیق ملک را روی نقشه های 2000/1 هوایی جانمایی کرده
و محل دقیق ملک را به مالک معرفی می نمایند و چون این نقشه دارای اطلاعات UTM  می باشد ،
می توان با استفاده از دستگاه GPS  کنجهای ملک را روی زمین میخ کوبی کرد.

 

در زیر نمونه نقشه ها را می توانید مشاهده نمایید.